Πολυμεσικό υλικό

Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις

Υποθετικές αναπαραστάσεις μιας φάσης του χώρου

Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις

Ορθοεικόνα έπαυλης - Βίλα
Έπαυλη
Ορθοεικόνα επιγραφής
Ανασκαφική τομή και επιγραφή
Ορθοεικόνα επιγραφής
Επιγραφή
Ορθοεικόνα τετράγωνης κατασκευής στον αιγιαλό
Τετράγωνη κατασκευή στον αιγιαλό
Ορθοεικόνα κατασκευής
Κατασκευή
Ορθοεικόνα πλακόστρωτου δαπέδου
Πλακόστρωτο δάπεδο
Μετάβαση στο περιεχόμενο